Egyéb szolgáltatások

Társasági jog

– Cégeljárásban teljes körű jogi képviselet, cégjogi iratszerkesztés, cégalapítás,

– Cégiratok módosítása, átalakulás, végelszámolás, üzletrész átruházási szerződések, ügyvezető módosítás, székhely módosítás, üzletrész adásvétel,

– Korlátolt felelősségű, illetve korlátlan felelősségű egyéni cégek alapítása

Ingatlan jog

– Ingatlanokkal összefüggő teljes körű ügyvédi szolgáltatások (adásvételi és bérleti szerződések, ajándékozási szerződések, jelzálog ügyletek, jelzálog törlés, haszonélvezeti jog alapítás, haszonélvezeti jog törlés, tulajdoni lapok rendezése, társasház-alapítás, telekalakítás, telekosztás, ingatlan használati megosztás, termőföld adásvételi szerződés készítése)

– A TAKARNET on-line ingatlan-nyilvántartási rendszer Irodánk igénybevételével elérhető, arról aznapi földhivatali információk kérhetők le.

Követelések

– Követelések behajtása (pert megelőző, perbeli és peren kívüli egyezségek kötése, fizetési meghagyásos, peres eljárások, végrehajtási és felszámolási eljárások indítása és az azokban való képviselet ellátása)

Közigazgatási jog

– Építési engedélyezési eljárásokban való képviselet

-Épületbontás, Épületfeltüntetés