Egyéb szolgáltatások

Társasági jog

– Cégeljárásban teljes körű jogi képviselet, cégjogi iratszerkesztés, cégalapítás,

– Cégiratok módosítása, átalakulás, végelszámolás, üzletrész átruházási szerződések

– Korlátolt felelősségű, illetve korlátlan felelősségű egyéni cégek alapítása

Büntetőjog

– Védelem ellátása büntetőügyekben

Ingatlan jog

– Ingatlanokkal összefüggő teljes körű ügyvédi szolgáltatások (adásvételi és bérleti szerződések, jelzálog ügyletek, tulajdoni lapok rendezése, társasház-alapítás)

– A TAKARNET on-line ingatlan-nyilvántartási rendszer Irodánk igénybevételével elérhető, arról aznapi földhivatali információk kérhetők le.

Követelések

– Követelések behajtása (pert megelőző, perbeli és peren kívüli egyezségek kötése, fizetési meghagyásos, peres eljárások, végrehajtási és felszámolási eljárások indítása és az azokban való képviselet ellátása)

Peres képviselet

– A fent nevezett területeken, valamint a kötelmi jog, öröklési jog területén perbeli jogi képviselet ellátása

Non-profit szervezetek

– Tanácsadás non-profit szervezetek részére (alapítványok, egyesületek)

– Társadalmi szervezetek alapítása ügyében okiratszerkesztés és képviselet a bíróság bejegyzési eljárásban

– Okiratszerkesztés és képviselet közhasznúvá, ill. kiemelten közhasznúvá nyilvánítás iránti eljárásokban

Közigazgatási jog

– Építési engedélyezési eljárásokban való képviselet

Munkajog

– Iratszerkesztés (munkaszerződés, egyéb megállapodások, felmondás, stb.)

– Perbeli képviselet munkaügyi jogvitás ügyekben