HAGYATÉKI ÜGYEK, AZONNALI VÉGRENDELET KÉSZÍTÉS, ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS
 
Bármikor megtörténhet a baj, óvja meg szeretteit a bizonytalanságtól, védje meg őket az esetleges vitáktól, cselekedjen időben….VÉGRENDELKEZZEN!
Nem kell egyedül döntenie, mi segítünk Önnek! A végrendelkezés során rengeteg kérdés merülhet fel, melyre mi megadjuk a választ, és megkeressük a jogszabályok által biztosított legmegfelelőbb megoldást az Ön számára.
Jelenleg a törvényes öröklés rendje szerint az örökhagyó után a házastársa és a leszármazók örökölnek egyenlő arányban. Leszármazó hiányában a házastárs és az örökhagyó szülei. Természetesen a jogszabályi öröklés nem ennyire egyszerű, hiszen számos más eset is előfordulhat. Ha változtatni szeretne a törvényes öröklés rendjén, esetleg annak mértékén, vagy elveszett a jogszabályok útvesztőjében, akkor keressen minket bizalommal, mi segítünk és elkészítjük végrendeletét. Teljeskörű tájékoztatást nyújtunk, ha önnek inkább Öröklési szerződésre vagy esetleg közös végrendeletre lenne szüksége.
Bizonyos esetekben ügyfeleinknek nem is végrendelet írására van szükségük, hanem azt szeretnék, ha eltartanák Őket, gondoskodnának róluk, melyet azzal kívánnak meghálálni, hogy ingatlanjukat a gondozójuknak szeretnék juttatni. Ez esetben nem szükséges végrendeletet készíteni, hanem tartási szerződést szükséges kötni. Tartási szerződés elkészítése esetén és van lehetőség az otthonában Veszprémben vagy Veszprém közelében aláírni az okiratot.
 
A végrendelet elkészítésének menete:
Kérem keressen minket telefonon, hogy időpontot egyeztethessünk.
A személyes találkozónkon szükségünk lesz személyes adataira, és az ingók / ingatlanok adataira, melyeket a végrendelet érint. Végrendeletét szinte azonnal 1-2 munkanapon belül elkészítjük. Ha mozgásában akadályoztatva van. lehetőséget biztosítunk arra, hogy otthonában végrendelkezzen. Előzetes egyeztetés után az elkészített ügyvédi végrendeletet elvisszük otthonába, ahol Ön aláírhatja. Irodán kívüli végrendelet aláírás Veszprémben és Veszprém környékén lehetséges.
 
Végrendelet letétbe helyezése, hogy a végrendelet biztosan előkerüljön:
közjegyzőnél vagy ügyvédi letétben őrzött végintézkedés garancia a végrendelet biztos előkerülésére és a végrendelkező akaratának feltétlen érvényesülésére. Lehetőség van arra, hogy az ügyfél írásbeli magánvégrendeletét nyíltan vagy borítékba zárva letétbe helyezze a közjegyzőnél azzal a kijelentéssel, hogy az okirat a végrendeletét tartalmazza. Abban az esetben, ha az ügyfél a sajátkezűleg írt vagy a más által írt végrendeletét aláírja, és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél - végrendeleteként feltüntetve - személyesen letétbe helyezi, akkor írásbeli magánvégrendelete alakilag érvényes lesz.
A közjegyző a letétbe helyezést követő 72 órán belül a végrendelet letételének tényét bevezeti a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, amely garanciát jelent arra nézve, hogy az az ügyfél után lefolytatandó hagyatéki eljárás során előkerül.
Az ügyvédi közreműködéssel készített magánvégrendeletek biztonságos őrzése céljából, valamint azért, hogy a végrendeletek léte és tartalma ismertté válhasson a Magyar Ügyvédi Kamara is létrehozta és működteti a végrendeletek országos központi nyilvántartását. Ügyvédi letétbe helyezés esetén a végrendeletet az ügyvéd zárt borítékban személyesen adja át a Magyar Ügyvédi Kamara titkárságán vagy igazolható módon, postai úton küldi meg a Magyar Ügyvédi Kamarához.